Zwrot z tytułu ubezpieczenia O.C. lekarzy w 2018 roku

pokój: 401

tel: 81 536 04 77

e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl

 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały o dofinansownaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom ubezpieczeń o.c. na rok 2018 poprzez zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia.


Dofinansowane mogą być:

- obowiązkowe ubezpieczenia o.c. z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej,

- dobrowolne ubezpieczenia o.c. lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Wysokość kwot zwrotu składki na ubezpieczenia obowiązkowe będzie stanowić 90% kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie z STU Ergo Hestia S.A., a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:

- w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 80,00zł – należny zwrot: 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 190,00 zł – należny zwrot: 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400,00 zł – należny zwrot: 360,00 zł / rok.

 

Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:

- w I grupie ryzyka – należny zwrot: 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka – należny zwrot: 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka – należny zwrot: 360,00 zł / rok.

 

Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2018 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

 

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2018.

 
W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.

 

 

Druk wniosku dla lekarzy prowadzących praktykę zawodową:

druk wniosku o częściowy zwrot składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

 

Druk wniosku dla lekarzy nie prowadzących praktyki zawodowej:

druk wniosku o częściowy zwrot składki na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

 

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów składki znajdą państwo w uchwałach j.n.:

- uchwała nr 131/2017/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2018 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej

- uchwała nr 132/2017/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2018 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej

Data wytworzenia: 2017-12-13
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2017-12-13
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 11016
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2017-12-14 15:30:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:31:10Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:32:00Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:37:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:38:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:39:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:40:25Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-12-14 15:42:20Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-01 11:34:32Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-06-01 11:35:20Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-07-05 15:40:56Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-20 11:04:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-20 11:05:35Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-20 11:06:41Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-20 11:09:18Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70