Składki członkowskie

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek: 8:00 – 17:00

środa: 11:00 – 16:00

czwartek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 – 15:00

 

pokój: 3 (parter)

tel: 81 536 04 54

e-mail: skladki@oil.lublin.pl

 Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

 

Formalności związane z obowiązkowymi składkami członkowskimi lekarza / lekarza dentysty można zrealizować w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Skarbnikiem ORL w Lublinie jest dr n. med. Barbara Hasiec.

  

1. Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

2. Lekarz / lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

3. Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje obligatoryjnie lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

4. Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył stosowny wniosek oraz oświadczenie, że nie osiąga J A K I C H K O L W I E K przychodów (z wyłączeniem renty lub emerytury).
Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich na czas określony podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w formie uchwały. Uchwałę lekarz/lekarz dentysta otrzymuje listownie.

5. Lekarz / lekarz dentysta, który przed wejściem w życie uchwały ( tzn. przed styczniem 2015 r. ), miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.


Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach NIL pod adresem: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/97262/ru027-14-VII.pdf

   

Lubelska Izba Lekarska informuje, iż nie ma ustawowego obowiązku wysyłania do członków samorządu lekarskiego wezwań do zapłaty zaległych składek członkowskich. Obowiązek opłacania składek członkowskich dotyczy członków samorządu, zaś Izba jest jedynie zobligowana do prowadzenia ewidencji składek członkowskich.

 

Lubelska Izba Lekarska informuje, iż lekarze/lekarze dentyści, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z prawem do pobierania zasiłku nie są zwolnione z opłacania obowiązkowych składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego.

 

W przypadku wystąpienia zaległości, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz/lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, które będzie zawierało:

  • wysokość zaległości
  • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 12 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

 

Informacja dla lekarzy z prywatną praktyką o możliwości rozliczania obowiązkowych składek członkowskich

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości rozliczenia obowiązkowych składek członkowskich na rzecz Izby Lekarskiej w Lublinie, zamieszczamy stosowną informację na ten temat:

Link do artykułu

 

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie nie ma możliwości wystawiania faktur VAT w związku z obowiązkowymi składkami członkowskimi. Wynika to z faktu iż należności z tytułu składek nie są transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Dokumenty do pobrania :

 

Podanie - prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki (pdf)

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Zawiadomienie o osiągnięciu przychodów (pdf)

Data wytworzenia: 2014-12-02
Odpowiada: -- w trakcie uzupełniania
Data udostępnienia: 2014-12-02
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 41312
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2014-12-02 11:33:22Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-12-02 11:35:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:35:55Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:36:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:37:03Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:37:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:37:39Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:38:40Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:39:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:39:32Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:40:00Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:40:15Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:40:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:43:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:45:10Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:46:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:46:29Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:47:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 11:57:06Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:14:30Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:18:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:18:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:19:49Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:23:09Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:25:28Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:28:40Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:30:39Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:31:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:32:50Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:33:29Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:34:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-02 12:34:46Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-23 16:23:01Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-31 08:14:59Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2014-12-31 08:17:19Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-08 11:19:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-22 11:37:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-22 11:38:21Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-22 15:44:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-22 15:45:27Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-22 15:49:40Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-23 10:00:17Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-29 10:26:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-29 10:26:40Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-01-29 10:27:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-05 11:34:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-11 08:54:31Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-11 10:41:44Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-02-11 10:42:21Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-02-11 10:44:46Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-02-16 08:31:43Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-16 08:32:01Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-16 08:32:27Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-02-19 09:46:49Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-03-04 14:11:17Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-03-09 10:28:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-04-16 12:38:17Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-04-16 12:42:07Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-05-07 07:58:50Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-05-07 08:04:06Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-05-07 08:06:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-05-07 08:15:04Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-05-07 14:33:31Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-06-05 09:43:34Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-06-05 09:44:57Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-06-12 13:03:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:34:37Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:38:25Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:39:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:46:07Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:48:56Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:50:40Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:51:04Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-03 10:51:21Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-11-10 11:25:02Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-02 11:38:40Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-02 11:40:41Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-02 11:41:07Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-02 11:42:22Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-12-07 10:49:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:50:00Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:50:15Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:51:44Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:52:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:52:57Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:53:04Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:55:24Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:56:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 10:57:10Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 11:23:54Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-07 11:33:03Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-10 14:52:51Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-10 14:53:12Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-10 14:53:24Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-10 14:53:38Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-10 15:29:08Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2015-12-11 08:29:24Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-01-15 10:34:48Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2016-01-15 11:28:44Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2016-01-27 11:21:58Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2016-06-16 11:23:23Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2016-06-16 11:24:33Józef ChochorowskiUaktualnienie treści
2016-09-16 14:15:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:34:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:36:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:36:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:37:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:38:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:39:54Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:40:15Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:40:47Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:42:11Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:43:26Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:56:10Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:57:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 10:57:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 11:01:07Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2016-09-19 11:02:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:32:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:33:52Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:46:14Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:53:33Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:54:34Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:55:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:56:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:57:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:57:16Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 13:59:16Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-03 15:45:23Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-01-05 13:09:06Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-20 11:56:48Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-03-20 11:57:39Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:50:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:52:04Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-07-14 11:52:29Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-17 10:30:33Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-09-07 10:17:19Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-10-09 10:15:16Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-10-09 10:15:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-10-09 10:16:05Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-10-09 10:23:43Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-11-16 10:14:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-02-20 10:09:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-04-11 15:23:56Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 09:44:45Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 09:45:17Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 09:45:38Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 10:04:00Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 10:05:03Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 10:05:35Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-10-04 10:06:19Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-13 14:19:49Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-13 14:20:21Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-11-13 14:20:51Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70