2001: 11 12
2002: 01 02 03 06 09 11
2003: 01 03 05 09 11
2004: 02 06 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Prawo stanowione przez Izbę
wrzesień 2017 r.
 
05-09-2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 5357/2017/7/RLA 23 - duplikat pwz (NOWE) (Anna Michalak)
 Uchwała nr 5358/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kuśmierska-Bucoń)
 Uchwała nr 5359/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Maria Stepaniuk)
 Uchwała nr 5360/2017/7/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Dominika Wójcik)
 Uchwała nr 5361/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mikołaj Węgier)
 Uchwała nr 5363/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Światosław Żurachowski)
 Uchwała nr 5364/2017/7/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
05-09-2017 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 688/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Sylwia Rój)
 Zarządzenie nr 689/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Anna Niedziela)
 Zarządzenie nr 690/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Chodara)
 
12-09-2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 5365/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Jarecki)
 Uchwała nr 5366/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Krzysztof Kędzierski)
 Uchwała nr 5367/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Kędzierska)
 Uchwała nr 5368/2017/7/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Marta Szabat)
 Uchwała nr 5369/2017/7/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Maciej Samuś)
 Uchwała nr 5370/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Małgorzata Jankiewicz)
 Uchwała nr 5371/2017/7/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Jakub Kuczyński)
 Uchwała nr 5375/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agata Domańska-Niedziela)
 Uchwała nr 5376/2017/7/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 5386/2017/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Anna Mielcarek)
 Uchwała nr 5394/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Aleksandra Zawadzka)
 Uchwała nr 5395/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Ewelina Wieczerzak)
 
12-09-2017 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 691/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Sokal)
 
19-09-2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 5396/2017/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jadwiga Kowalczyk)
 Uchwała nr 5398/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Rak)
 Uchwała nr 5399/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Wyroślak-Najs)
 Uchwała nr 5400/2017/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Feja)
 Uchwała nr 5402/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Jagoda Baka)
 Uchwała nr 5407/2017/7/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 5408/2017/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Irena Kraszczyńska-Grunwald)
 Uchwała nr 5409/2017/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Małgorzata Wilczopolska-Krzysztoń)
 Uchwała nr 5414/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Magdalena Chwedorowicz)
 Uchwała nr 5415/2017/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Anna Dołomisiewicz)
 Uchwała nr 5418/2017/7/RLzgoda na udział w konsylium lekarskim Prof.Guy Jonatan Ben Simon
 Zarządzenie nr 695/2017/7/RLZA 23/04 - śmierć (Stanisław Suchorab)
 
19-09-2017 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 692/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Stec)
 Zarządzenie nr 693/2017/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Żychowski)
 Zarządzenie nr 694/2017/7/RLZA 23/04 - śmierć (Irena Kraszczyńska-Grunwald)
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70