2001: 11 12
2002: 01 02 03 06 09 11
2003: 01 03 05 09 11
2004: 02 06 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01
Prawo stanowione przez Izbę
styczeń 2018 r.
 
09-01-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 5908/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Martyn)
 Uchwała nr 5909/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Martyn-Mróz)
 Uchwała nr 5910/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Klaudia Marzysz)
 Uchwała nr 5911/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jacek Dygut)
 Uchwała nr 5912/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anna Majewska)
 Uchwała nr 5913/2018/7/RLA 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (NOWE) (Beata Mucha)
 Uchwała nr 5914/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Agnieszka Kubicka)
 Uchwała nr 5915/2018/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marek Lisiecki)
 Uchwała nr 5916/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Jahołkowska)
 Uchwała nr 5917/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jakub Rubaj)
 Uchwała nr 5918/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Koncewicz)
 Uchwała nr 5919/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Halina Sadurska-Maruszak)
 Uchwała nr 5920/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Dworzańska)
 Uchwała nr 5921/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Raczkiewicz)
 Uchwała nr 5922/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Paszkowska)
 Uchwała nr 5923/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Rejzner)
 Uchwała nr 5924/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Majewska)
 Uchwała nr 5925/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Tomaka)
 Uchwała nr 5926/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrian Andrzejczak)
 Uchwała nr 5927/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Marczak)
 Uchwała nr 5928/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Danuta Grudzień)
 Uchwała nr 5929/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Aneta Baryluk)
 Uchwała nr 5930/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Tomaszek)
 Uchwała nr 5931/2018/7/RLA 02 - po stażu PL (NOWA) (Michał Puderecki)
 Uchwała nr 5932/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Magdalena Michalak)
 Uchwała nr 5933/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Wieczorek)
 Uchwała nr 5934/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Michalak)
 Uchwała nr 5935/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Roman Borowski)
 Uchwała nr 5936/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Ciołkowski)
 Uchwała nr 5937/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Barbara Próchniak)
 Uchwała nr 5938/2018/7/RLA 02 - po stażu PL (NOWA) (Emilia Studnicka)
 Uchwała nr 5939/2018/7/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 5940/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Juszczak)
 Uchwała nr 5948/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jacek Chudziak)
 Uchwała nr 5949/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Siwkiewicz)
 Uchwała nr 5950/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dawid Pyzik)
 Uchwała nr 5951/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Król)
 
09-01-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 733/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Lidia Tomasiewicz-Brzozowska)
 Zarządzenie nr 734/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Ponikowska)
 Zarządzenie nr 735/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Jedlińska)
 Zarządzenie nr 736/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Anna Bogdańska)
 Zarządzenie nr 737/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Wiertel)
 Zarządzenie nr 738/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Daniel Piątek)
 Zarządzenie nr 739/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Tutka)
 Zarządzenie nr 740/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Jan Stachowicz)
 
10-01-2018 Okręgowa Rada Lekarska
 Uchwała nr 133/2018/7/Rw zakresie wprowadzenia nowego świadczenia socjalnego z tytułu urodzenia dziecka
 
16-01-2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 Uchwała nr 5952/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Sałacki)
 Uchwała nr 5953/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Błaszczak)
 Uchwała nr 5954/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kramarczuk)
 Uchwała nr 5955/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Alina Godzisz)
 Uchwała nr 5956/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maria Falkiewicz)
 Uchwała nr 5957/2018/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Karina Nowak)
 Uchwała nr 5958/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Joanna Słoboda)
 Uchwała nr 5959/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Król)
 Uchwała nr 5960/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Milena Stachyra)
 Uchwała nr 5961/2018/7/RLA 12 - W-6 (NOWE) (Cezary Mitrut)
 Uchwała nr 5962/2018/7/PPWpis do rejestru podmiotów leczniczych (Andrzej Paluszkiewicz)
 Uchwała nr 5964/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Szalak-Kwiatkowska)
 Uchwała nr 5967/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Baj)
 Uchwała nr 5969/2018/7/RLA 13 - przeniesienie z innej izby (NOWE) (Marika Chrissidou)
 Uchwała nr 5979/2018/7/PPZbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 Uchwała nr 5980/2018/7/PPWykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Stanisław Gałecki)
 
16-01-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 741/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Jan Borowicz)
 Zarządzenie nr 742/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Edward Woliński)
 Zarządzenie nr 743/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Stanisław Gałecki)
 Zarządzenie nr 744/2018/7/RLZA 23/04 - śmierć (Joanna Biegaj-Fic)
 
23-01-2018 Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 Zarządzenie nr 745/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Przeszło)
 Zarządzenie nr 746/2018/7/RLZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Bukrej)
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70