Majątek i gospodarka finansowa

Na podstawie Ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708). 

Art. 114
1. Majątek izb lekarskich stanowią: środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości. 

2. Majątek izb lekarskich powstaje:
a) ze składek członkowskich; 
b) z zapisów, darowizn i dotacji;
c) z wpływów z działalności gospodarczej;
d) z innych wpływów.

3. Majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa rada lekarska.


Art. 115
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3—6 i 11, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.


Art. 116
Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

UCHWAŁA Nr 3/2006 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2005 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 4/2006 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2006

Uchwała Nr 4 / 2007 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2006 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

Uchwała Nr 8/2007 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2007

Uchwała Nr 4 / 2008 XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2007 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

Uchwała Nr 8/2008 XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2008

 

Uchwała Nr 4/2009 XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2008 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 

Uchwała Nr 8/2009 XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2009

 

UCHWAŁA Nr 3/2010 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2009 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 4/2010 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2010

 

UCHWAŁA Nr 3/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2010 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 9/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2011

 

UCHWAŁA Nr 4/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2012

 

UCHWAŁA Nr 4/2013 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2013 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2013

 

UCHWAŁA Nr 2/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby lekarskiej z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2013 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 3/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2014

 

UCHWAŁA Nr 4/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2015

 

UCHWAŁA Nr 4/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016

 

UCHWAŁA Nr 4/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2016 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2017

 

UCHWAŁA Nr 7/2018 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 8/2018 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018


 

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 10241
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
2011-05-11 09:24:39Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-11 09:26:30Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-11 09:27:32Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-11 09:28:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-25 11:05:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2011-05-25 11:06:39Marcin MalessaUaktualnienie treści
2014-01-22 13:49:26Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-07-20 11:41:13Marcin MalessaUaktualnienie treści
2015-07-20 11:41:54Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-07-27 09:31:05Marcin MalessaUaktualnienie treści
2016-08-04 11:08:19Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-04-18 09:38:13Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-08-10 10:39:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2017-09-18 08:34:42Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-28 08:16:50Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-28 08:17:08Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
2018-03-28 08:18:32Redaktor BIP LILUaktualnienie treści
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70