Instrukcja użytkowania BIP

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.112.1198) nakłada między innymi na Jednostki Samorządu Zawodowego obowiązek uruchomienia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa ta określa rodzaj informacji publikowanych na stronach podmiotowych BIP. Standardy budowy stron podmiotowych określa natomiast Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie BIP (Dz.U.02.67.619).

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dostęp do informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie BIP LIL jest możliwy poprzez adres URL - http://www.oil.lublin.pl/ Na stronach BIP zamieszczane są informacje o sprawach publicznych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym przez całą dobę bez przerwy. W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP odwiedzający podmiotową stronę BIP jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Informacja publiczna udostępniona na podmiotowej stronie BIP zestawiona jest według wykazu grup tematycznych.

Pliki do pobrania ze stron biuletynu są w formacie PDF. Odpowiednie narzędzia do przeglądania oraz drukowania tych plików (np. darmowy Adobe Reader) znajdują się na stronach firmy Adobe.

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Marcin Malessa
Odsłon: 10942
Rejestr zmian
Rejestr zmian
DataAutorCharakter
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70