Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2017-06-07 10:26:06

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wyznacza się kolejny termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji do dnia 17 lipca 2017 r.

»więcej
2017-04-05 14:12:34

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 26.04.2017r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji z dnia 05.04.2017r.

»więcej
2017-01-03 17:53:27

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3 stycznia 2017r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

»więcej
2013-07-02 18:31:40

Na podstawie uchwały nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VII kadencji.

 

Treść obwieszczenia (pdf)

2013-04-19 08:28:56

Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne. Niedługo otrzymają Państwo koperty z kartami do głosowania, które należy odesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 13 maja 2013 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do korespondencji instrukcji, którą udostępniamy również tutaj: Instrukcja głosowania (pdf)

2013-03-26 20:42:45

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wydłuża termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji do dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Wybory – VII kadencja”.

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

2013-03-12 17:30:39

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 12 marca 2013 r.

o sprostowaniu oczywistych omyłek polegających na zamianie nazwisk

»więcej
2013-02-19 19:27:48

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

 

1. do dnia 26 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

2013-01-08 19:23:08

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę członków rejonów wyborczych, będącą załącznikiem do uchwały OKW nr 6 z dnia 8 stycznia 2013r.

Lista członków rejonów wyborczych (pdf)

Jednocześnie informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-02-2013 r. pocztą, faksem lub osobiście wypełniony wniosek (druk wniosku do pobrania)

2012-12-06 08:07:48

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o uzupełnieniu rejonów wyborczych VII kadencji.

Załącznik do uchwały 249/2012/6/R - Lista rejonów wyborczych (pdf).

2012-03-20 11:46:52

Na podstawie §12 ust. 3 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ogłaszam wyniki wyborów uzupełniających do Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie (pdf)

»więcej
2012-01-26 16:54:51

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w związku z wygaśnięciem mandatu dr Jana Bojarskiego i dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

»więcej
2012-01-17 09:29:53

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu na Okręgowy Zjazd Lekarzy w związku ze śmiercią delegata dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

»więcej
2011-04-12 15:40:23

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko

I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 

Na podstawie § 45 pkt 1 i 4 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego odbytego w dniu 5 kwietnia 2011 r. obwieszcza się, że na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany kol. Jacek Krysa.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej: Maria Dura

Obwieszczenie w formacie pdf

2010-01-20 15:53:26

W oparciu o uchwałę Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów - ogłaszam wyniki wyborów pełna treść obwieszczenia (pdf)

2009-12-17 21:47:30

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza wyniki wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej treść obwieszczenia (pdf)

2009-12-07 14:32:13

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza wyniki wyborów przeprowadzonych na XXVII Okręgowym Sprawozdawczo - Wyborczym Zjeździe Lekarzy treść obwieszczenia (pdf)

2009-11-25 09:51:53

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza ostateczną listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji. Tekst obwieszczenia z ostateczną listą wszystkich delegatów (pdf)

2009-11-19 08:36:39

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji. Tekst obwieszczenia z listą wszystkich delegatów (pdf)

2009-11-10 11:16:56

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji wybranych w dniach od 1 do 31 października 2009 roku. Tekst obwieszczenia z listą delegatów z dnia 09-11-2009 r. (pdf) Tekst obwieszczenia z listą delegatów z dnia 05-10-2009 r. (pdf) Tekst obwieszczenia z listą delegatów z dnia 01-07-2009 r. (pdf)

2009-10-06 08:32:32
Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji wybranych w dniach od 5 lipca do 30 września 2009 roku. Tekst obwieszczenia z listą delegatów (pdf)
2009-07-10 08:36:57
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji wybranych w dniach od 1 kwietnia do 4 lipca 2009 roku. Tekst obwieszczenia z listą delegatów (pdf)
2005-07-11 09:43:44

Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdza wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy V kadencji. Treść uchwały wraz z listą delegatów

2005-03-24 11:43:56

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie ogłasza listy członków Rejonów Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy V kadencji lata 2005 - 2009.
Lista rejonów wyborczych oraz listy członków

2005-02-18 08:39:45

Na podstawie §15 ust.4 Uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

»więcej
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70