Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2011-06-20 09:40:24

Od 2011.07.01 obowiązywać będzie Ustawa o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011 (Dz.U. 112 poz 654), która jest nowym aktem normatywnym, stanowiącym systemową regulację w zakresie ochrony zdrowia.

Jednocześnie straci moc Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym Rozp. Min. Fin. z dn 23.12.2004 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2004 nr283 poz 2825).

»więcej
2011-06-09 15:18:13

Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku zaprasza na VIII REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ - OD TEORII DO PRAKTYKI - pt. "ŚWIAT DROBNOUSTROJÓW – NIEUSTANNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY." 28 - 30 września 2011r. Ełk Hotel „Rydzewski”.

»więcej
2011-06-09 15:16:21

Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy jesienią 2007 roku za pośrednictwem SKOK Izb Lekarskich zaciągnęli kredyt na zakup usług oferowanych przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A za pośrednictwem Warszawskiego Serwisu Finansowego o pilny kontakt z dr Jackiem Chodorskim Tel. 694 716 550

2011-06-09 15:14:05

Podczas debaty 10 czerwca organizowanej przez Wolters Kluwer Polska, przybliżymy nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak również wskażemy możliwe pułapki i zagrożenia. Do oglądania debaty zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli samorządów, kadrę zarządzającą i pracowników placówek ochrony zdrowia.

»więcej
2011-06-04 10:42:03

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z psychiatrii sądowej, która odbędzie się 3-4.06.2011 we Wrocławiu.

»więcej
2011-06-02 11:43:34

W związku z wydaniem przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku z dnia 16 grudnia 2008 r.  w sprawie Frankowicz przeciwko Polsce (skarga nr 53025/99) Minister Zdrowia prosi o rozpowszechnienie wśród członków samorządu zawodowego lekarzy treści tego wyroku.

»więcej
2011-06-02 09:40:55

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uchwalonego przez XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Lublinie dnia 27 kwietnia 2002 r. uchwałą Nr 5/2002 r w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lubelskiej w Lublinie.

»więcej
© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70