Archiwum wiadomości
2004: 03 04 09 11
2005: 02 03 07 10 11
2006: 01 03 04 05 08 09 11
2007: 01 02 03 05 06 07 09 10 11
2008: 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
2016: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02
Archiwum wiadomości - tematycznie
Informacje o wyborach V kadencjiInformacje o wyborach VI kadencjiInformacje o wyborach VII kadencjiInformacje o wyborach VIII kadencjiInformacje OKW
2010-05-24 13:36:57

W związku z sytuacją powodziową w regionie lubelskim, zwracam się z prośbą o przesyłanie do Lubelskiej Izby Lekarskiej wszelkich informacji o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.
Nie zapominajmy o konieczności niesienia pomocy innym, szczególnie lekarzom, którzy utracili swój dom, dobytek, czy miejsce pracy.

 

Przewodniczący
Komisji Socjalno-Bytowej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Marek Kos

 

 

2010-05-24 10:07:54

Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie informuje, że z uwagi na konieczność wykorzystnia będących już w obrocie recept lekarskich (w tym kuponów RUM), których budowa numeru jest niezgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, a zwłaszcza w załączniku nr 4 do rozporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.), wdrożenie nowych zasad walidacji i weryfikacji zgodności numerów recept z wymogami zawartymi w ww. rozporządzeniu nastąpi w dniu 1 września 2010 r.

»więcej
2010-05-17 15:21:34

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych z podanych poniżej specjalizacji. Zainteresowanych prosimy o kntakt z biurem Lubelskiej Izby Lekarskiej - tel. 81 536 04 50.

»więcej
2010-05-17 15:17:30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ogłasza konkurs ofert na usługi lekarskie realizowane w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć (SZP/KUM/3/2010). Realizacja przedmiotowej usługi będzie wykonywana w Oddziale SOR z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Lubartowie w godzinach 7:25 - 15:00 z możliwością pełnienia dyżurów.

»więcej
2010-05-12 15:31:16

Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta uprzejmie informuje, że do końca maja br. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stypendia 2011/12 Hubert H. Humphrey Fellowship. Program jest w całości finansowany przez Departament Stanu USA: koszty podróży do USA, utrzymania, czesnego w uczelni, ubezpieczenia.

»więcej
2010-05-12 14:00:47

Informujemy, że uchwałą ORL z 20 stycznia 2010 została powołana nowa Komisja ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących. Zadaniem komisji jest monitorowanie problemów lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach oraz prywatnie praktykujących i pomoc w ich rozwiązywaniu. Stworzyliśmy ją po to, żeby zajmować się wyłącznie sprawami wszystkich Kolegów Lekarzy. Swoje zadania określiliśmy w sposób szczegółowy w regulaminie dostępnym na stronie http://www.oil.lublin.pl/komisja-4p.html

Adres naszej poczty elektronicznej: komisja.4p@oil.lublin.pl – co znaczy „Potrzeby, Problemy, Propozycje, Pomysły”.

© 2009-2017 Lubelska Izba Lekarska, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, tel. 81 536-04-50, fax. 81 536-04-70